• Image

Freie Deutsche Jugend School

In Duitsland bezochten we een oude school die bekend staat als de ‘Freie Deutsche Jugend School’. Hierover eerst wat achtergrondinformatie. Vrijwel direct na de Tweede Wereldoorlog, begin 1946, werd de Freie Deutsche Jugend (de FDJ) opgericht. De bij de oprichting vastgelegde doelen van de jeugdvereniging waren onder andere hulp aan de wederopbouw van het vaderland, het nieuwe Duitsland. Waarbij de jeugd een stem moest krijgen door middel van actieve deelname aan de maatschappij en waarbij de jeugd gewonnen moest worden voor grote idealen als vrijheid, vrede en vriendschap.

Het militarisme dat bij de FDJ ten toon werd gesteld deed in sterke mate denken aan de jeugdorganisatie van de nazi’s, de Hitler Jugend. Met de val van de Berlijnse muur werd het systeem platgelegd en kwam er een ommekeer in de scholing van de Duitse jeugd.

In de school troffen we veel lege ruimtes aan die hadden gediend als klaslokaal, maar er waren weinig details te vinden. De filmzaal met bijbehorende projectieruimte was nog wel aanwezig. Wetende dat hier vele mensen naar Duitse propagandafilms hebben gekeken, maakte het tot een bijzondere plek. Van de stoeltjes die eerder in de zaal aanwezig waren, waren er helaas nog maar weinig over. Maar ondanks het feit dat er niet veel meer over was van de school, konden we toch mooie foto’s maken van deze historische locatie.